APA-system s.r.o.

PRODEJ - PRONÁJEM - SERVIS - OPRAVY - MODERNIZACE

EKONOMICKÉHO SOFTWARE  - VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Sídlo

PRODEJ - RENOVACE  TONEROVÝCH KAZET LJ

ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOGRAFIÍ 

ÚPRAVY - DVD - DVD VIDEO - ALBUM Z CEST A DOVOLENÝCH

PORADENSKÁ ČINNOST

 

 

Kontakt

APA-system s.r.o.
Francouzská 48, 602 00 BRNO
+420545244746/+420608026054/+420605265238